HAERETICUS
2014. június 15.

Mi a Haereticus?

Görög eredetű latin szó, mely eretnekséget jelent. Mi az eretnekség? Valamely vallási közösség dogmáit, hitelveit részben vagy egészben tagadó irányzat, amely eközben az adott vallás igazabb képviselőjének tartja magát. Azonban mára már kiszabadult e fogalom ebből a szűk értelmezési tartományból, s nem csupán vallási értelemben használják. Ebben az értelemben a fogalom magyarázata valahogy így hangzik: Olyan irányzat (lehet az filozófiai, politikai stb.), amely eltér az általánosan elfogadottól. Amelyet a szellemi fősodor elutasít, veszélyesnek bélyegez s üldöz. Miért választottam honlapomnak ezt a nevet?

Ezen a honlapon olyan írásokat szándékozok megjelentetni, amelyek gondolatisága eltér a mai dogmáktól (nemcsak vallási, hanem filozófiai, politikai értelemben használom itt és e honlapon is a dogma fogalmát).

Mikor e sorokat írom 33 éves vagyok teológiai, gasztronómiai és informatikai végzettséggel. Már 16 éve foglalkoztatnak a közügyek és vallási kérdések. Mára olyan gondolati rendszer épült föl bennem, amely egyedi, nehezen találja helyét. Konzervatívnak vallom magam, de nem férek bele a mai konzervativizmusba. Bizonyos nézeteimmel radikálisnak számítok, mégis ellene vagyok a gyűlölködő, nemzetinek mondott radikálisoknak. Öt év keresztény hit és tizenkét év ateista / deista világnézet után ma hinduizmus felé fordult hívőnek tartom magam, de ez nem akadályoz meg abban, hogy mind a kereszténységet, mind más vallást elfogadjak és tiszteljek, amely az élet, a természet és az ember védelmét helyezi feladatai, értékrendje élére. Elfogadom a másként gondolkodást, a szellemi másságot, ha az helyes értékrendből indul ki. Csodálom a különböző kultúrák szépségét, értékeit, vívmányait, s ilyen értelemben liberálisnak is vallhatnám magam. Azonban a mai értelemben vett tolerancia és liberalizmus kivet magából - mivel ők se nem elfogadók/befogadók sem nem szabadelvűek, mindez csak harci dísz rajtuk az élet értékrendje ellen vívott harcukban).

Röviden tehát azért hoztam létre ezt a honlapot, hogy írásaimat szabadon közzé tehessem. Ezen írások szembehelyezkednek a korszellemmel, de lényegüket tekintve nem romboló, hanem életigenlő és előremutató értékeket, szemléletet képviselnek, annak ellenére, hogy szembe mennek a politikai korrektség, a kozmopolitizmus liberálisnak mondott diktatúrájával. Ma össztársadalmi tabu játékot játszatnak velünk önjelölt szellemi diktátorok, akik nem csupán egyes szavakat tesznek tiltólistára, hanem már a problémák körülírását is rasszizmussal, antiszemitizmussal bélyegzik. Végre gondolkodásunk és párbeszédünk margójára kell tolni őket, és le kell írni, ki kell mondani, de legfőképpen ki és meg kell beszélni mindazt, ami nem csupán a saját vagy más nemzetek létét fenyegeti, hanem magát az emberiséget viszi egy sosem látott mélységű szakadék felé. Nincs kétségem afelől, hogy e szellemi Taigetoszba miután több ezer éves bölcseletet, értékrendet, hazát, vallást, erkölcsöt már letaszítottak, akkor a fölöslegesnek ítélt, zombivá tett emberiséget utána lökik azok, akik ma itt Nyugaton mindent uralni akarnak pénzükkel, ateizmusukkal, halál-kultúrájukkal, kizárólag a saját jólétük és hatalmuk érdekében.

Remélem az ide tévedő olvasók közül, akik hasonlóképpen látják a politikai, gazdasági és szellemi helyzetet, ők is ki merik mondani, amit gondolnak és érvekkel alátámasztva, nyíltan hirdetni is fogják az élet kultúráját, hogy végre elinduljon az emberiség valódi, szellemi fejlődése, mert ez a fejlődésnek mondott, minden értelemben anyagias kultúra a pusztulásba visz mindent és mindenkit - talán azokat is akik kitalálták és képviselik a ma uralkodó rendszert.